söndag 7 oktober 2012

Mitt projektMitt projekt är hönsuppfödning i Eritrea.Eritrea har bra klimatförhållanden för driva
hönsuppfödnind. Till följd av dessa klimatförhållanden gör jordar som lämpar sig för
jordbruk och hönsuppfödning.Eritrea har året runt lagom varmt väder och höns har
möjlighet att gå ute och slipper då sitta i bur.